Mindfulness

“Mindfulness geeft je hele praktische, concrete handvaten om bewuster en zorgzamer met jezelf om te gaan.”

Yoga

“Yoga maakt je lichaam soepel en sterk, je adem vrij en brengt je gedachten tot rust. Het geeft je kracht voor de dag en rust voor de nacht.”

Compassie

Waarom zou je niet beste vriend(in) worden met jezelf?

Introductie Compassietraining:

vrijdag 30 maart 2018 van 11.00-12.30

vrijdag 6 april 2018 van 11.00-12.30

Start Compassietraining:

20 april 2018 van 11.00-13.00

Start Yogales:

vrijdag 12 januari 2018 van 9.30 tot 11.00

Introductie Compassietraining:

vrijdag 30 maart 2018 van 11.00-12.30

vrijdag 6 april 2018 van 11.00-12.30

Start Compassietraining:

20 april 2018 van 11.00-13.00

Start Yogales:

vrijdag 12 januari 2018 van 9.30 tot 11.00

Welkom

Ons drukke leven vraagt vaak dat we als een duizendpoot functioneren terwijl we als mens maar twee handen en twee voeten hebben met 24 uur in één dag. Een drukke baan, gezin, vrienden, sporten en wellicht nog de zorg voor een familielid of zieke vriend kan veel van je vragen. In alle drukte en als multitaskende duizendpoot kun je jezelf soms kwijt raken en als je hierin te ver doorschiet kun je daar ziek van worden. Hoe zorg jij goed voor jezelf ? Waar is het rustpunt in jouw leven?

Jezelf leren kennen, weten wat je nodig hebt, goed voor jezelf zorgen en uiteindelijk ook voor anderen is het uitgangspunt in mijn trainingen. In mijn ogen is dat de basis voor gezondheid, geluk en verbondenheid.

Als dit je aanspreekt en je hiernaar op zoek bent heb je wellicht iets aan één van mijn trainingen of lessen, mindfulness, yoga of compassie.

Mindfulness

Mindfulness betekent aanwezig zijn bij alles wat is. Aanwezig zijn bij de vreugdevolle en ook de verdrietige gebeurtenissen in je leven. Mindfulness betekent een nieuwsgierige en open houding te cultiveren naar jezelf en naar anderen. Je verbinden met je hart en van daaruit je leven vormgeven.
Het moment beleven zoals het is en bereid zijn telkens opnieuw te beginnen. Met een frisse blik.

Meestal zijn we druk, nemen weinig tijd voor rust, en haasten ons van het ene naar het andere. Als we dan eindelijk een keer rustig zitten, merken we op hoe onrustig we van binnen zijn. Onze gedachten springen van de hak op de tak, we werken innerlijke lijstjes af, maken ons zorgen of zijn bezig met gisteren en morgen. Genieten van eenvoudig zijn ervaren we maar zelden.

Mindfulness kan je leren om (weer) thuis te komen in het NU. En dat kun je ervaren in elk moment van je leven en niet alleen op je mediatiekussen of in stilte.

Het begrip Mindfulness

Het begrip Mindfulness komt oorspronkelijk uit het boeddhisme en wordt in het Nederlands vaak vertaald met aandacht, aanwezigheid, gewaarzijn. Bij Mindfulness gaat het erom in het hier en nu te zijn. Verbinding maken met je lichaam, je ademhaling en waarnemen wat er in je omgaat. In de drukte van alledag gaat dat meestal niet vanzelf.

Wat mindfulness voor jou kan betekenen

Mindfulness kan:

 • je meer in contact brengen met jezelf
 • je praktische handvaten geven om je beter te concentreren
 • je ondersteunen om meer rust te vinden in de drukte van alledag
 • je bewuster maken van wat je voelt, ervaart en hoe je met jezelf omgaat
 • je bewuster maken van hoe je omgaat met je energie en je leren keuzes te maken, die gezond en ondersteunend zijn voor jezelf
 •  je helpen te voelen wat je goed doet en bewust worden van wat je geen goed doet
 • je helpen grenzen te stellen omdat je helderder waarneemt waar je grenzen liggen
 • je leren beter voor jezelf te zorgen en meer op je eigen gevoel en waarneming te vertrouwen
 • je ondersteunen juist in moeilijke levensomstandigheden goed voor jezelf te zorgen
 • je leren de kleine, alledaagse momenten van je leven te waarderen
 • je relatie met jezelf en anderen helderder en liefdevoller maken

Liefdevol en zorgzaam met jezelf en anderen omgaan is voor de meesten van ons helaas niet vanzelfsprekend. Je kunt het wel leren. Mindfulness kan daarbij op praktische wijze zeer behulpzaam zijn.

Wat mindfulness voor mij betekent

Mindfulness leert me een liefdevolle en eerlijke houding naar mezelf en anderen te cultiveren. Het is voor mij vooral een levensinstelling en  gaat over zelfonderzoek en zelfkennis. Ik zie dat als een levenslang leerproces waarin ik telkens meer verdieping ervaar.

Juist in zeer moeilijke en uitdagende levensomstandigheden heeft mindfulness mij geholpen in balans te blijven en mijn “levensschip” te besturen.

Mindfulness heeft voor mij ook een zeer zintuigelijke kant. Alle zintuigen open stellen  om het leven in al zijn facetten te ervaren, te proeven en te genieten.

Inhoud mindfulnesstraining

Achtweekse Mindfulnesstraining(MBSR)

MBSR (mindfulness based stress reduction) is een achtweekse intensieve training gebaseerd op de beoefening van mindfulness  en hoe je dat kunt toepassen in jouw dagelijks leven. Het programma is ontwikkeld door de Amerikaanse bioloog dr. Jon Kabat Zinn. Hij heeft het programma jarenlang met zijn patiënten toegepast in het universitair ziekenhuis van Massachusetts. (Inmiddels is het programma duizenden keren over de hele wereld gegeven). Deelnemers kwamen met chronische lichamelijke en/of psychische klachten of met een gevoel van (teveel) stress in hun leven. Het programma heeft sinds de jaren ’70 zijn waarde bewezen. Ruim 17.000 mensen hebben er aan deelgenomen. Velen hebben blijvende verandering en verbetering van hun levenskwaliteit kunnen bereiken. Wetenschappelijke studies hebben aangetoond dat de beoefening van mindfulness postieve effecten heeft op onze gezondheid, onze hersenen en onze omgang met stress. (meer over stress….klik dan hier…en dan komt de tekst over “stress”)

De achtweekse cursus omvat:

 • Acht wekelijkse bijeenkomsten van circa 2,5 uur
 • Een intensieve oefendag
 • Een individueel voor- en nagesprek

We werken met:

 • De bodyscan (waarnemingsoefening van het lichaam)
 • Zitmeditatie
 • Meditatief lichaamswerk
 • Thema’s, als de omgang met stress

Kern van het programma is het trainen van aandacht. Er zit een vastomlijnde opbouw in het programma. Je traint je aandacht voor je lichaam, je gedachten (patronen), je emoties. En uiteindelijk leer je ook hoe je mindful kunt communiceren met je omgeving. De oefeningen zijn heel praktisch en direct zodat je er ook daadwerkelijk iets mee kunt in je dagelijks leven. Het gaat om JOUW ERVARING en JOUW leerproces en niet zozeer om theoretische kennis. De cursus is een uitnodiging om bewuster en liefdevoller met jezelf om te gaan. Er is veel ruimte om ervaringen uit te wisselen en van elkaar te leren.

Een essentieel onderdeel van het programma is het dagelijks 45 minuten thuis te oefenen zodat je het geleerde ook daadwerkelijk in praktijk kunt brengen. Hiervoor ontvang je oefenmateriaal met CD’s en een werkboek.
Bekijk het lesrooster.

Effecten

Effecten

Veel deelnemers aan de cursus ervaren:

 • Betere omgang met stress
 • Meer rust
 • Afname of betere omgang met lichamelijke en psychische klachten
 • Meer gevoel van geluk en levendigheid
 • Beter prestatievermogen
 • Meer toegang tot eigen kracht
 • Meer tevredenheid
 • Betere communicatie met anderen (zowel op het werk als in persoonlijke relaties)

Wetenschappelijk onderzoek heeft de positieve effecten bij de deelnemers van de MBSR cursus ook op langere termijn aangetoond.

Hoe werkt Mindfulness?
Mindfulness heeft effect op verschillende vlakken.

 1. Effect op het lichaam
 • Meer balans in het autonome zenuwstelsel (click)

Herhaaldelijk contact maken met je lichaam en je ademhaling helpt, het autonoom zenuwstelsel in balans te houden cq te brengen. Met name je parasympatisch zenuwstelsel (het deel van het autonome zenuwstelstel dat actief is bij herstel en regeneratie) word hierdoor actiever en zorgt ervoor dat je lichaam meer kan regenereren en herstellen. Dit is bijzonder belangrijk voor mensen, die overspannen zijn of een burnout hebben, waarbij juist het sympatisch zenuwstelsel voor lange tijd te actief is geweest en het lichaam uitgeput is geraakt.

 1. Effect op het denken
 • Meer rust in het denken (click)

De ervaring is vaak dat als de ademhaling rustiger is, de gedachten vanzelf rustiger worden en we ons ook rustiger voelen. Gedachten zullen nooit verdwijnen, nooit want ze zijn een normale activiteit van onze hersenen. Soms worden we echter zo overspoeld door de hoeveelheid, snelheid en herhaling van gedachten dat het onrustig maakt en zelfs uitput.

 1. Effect op gedrag en relaties
 • Liefdevollere omgang met jezelf
 • Meer geduld met jezelf en anderen
 • Minder snel van slag
 • Duidelijkere communicatie

Met Mindfulness train je jezelf om aanwezig te zijn bij alles wat je waarneemt zonder er meteen op te reageren.

We hebben een voorkeur voor alles wat we als prettig ervaren en een afkeur van alles wat een onaangenaam gevoel bij ons oproept. Lichamelijke maar ook emotionele pijn zijn bijvoorbeeld onaangename gevoelens. We doen er vaak alles aan om vervelende gevoelen te laten verdwijnen. We nemen pilletjes tegen pijn, we reageren ons af op degene die de aanleiding was voor onze pijn, bijvoorbeeld door boos en geïrriteerd te zijn.

Met Mindfulness blijf je net iets langer stilstaan bij je aangename en onaangename waarnemingen. De ervaring is dat er dan ruimte ontstaat tussen jou en de waarneming/het gevoel. Soms merk je dat zo’n gevoel vanzelf verdwijnt. Of je ziet in  dat je er iets mee wilt doen. Je handeling komt dan voort uit rust -en misschien meer wijsheid- en is geen impulsieve actie die zijn doel voorbij schiet. Je houdt meer rekening met jezelf en de situatie waarin je je bevindt omdat je in contact bent met je eigen gevoel EN meer overzicht hebt over de gehele situatie. Zo leer je geduldiger en liefdevoller met jezelf om te gaan en met anderen.

Stress

Stress

Stress hebben we allemaal. Hoe je ermee omgaat, bepaalt hoe je lichaam en geest erop reageren. Bij een stressreactie komen lichaam en geest in een verhoogde staat van alertheid en activiteit. In de ideale situatie keert daarna de rust terug en kun je herstellen. Teveel stress kan ervoor zorgen dat de stressreactie blijvend is en dat je niet meer voldoende kunt opladen. Fysieke en psychische uitputting, overspannenheid en uiteindelijk een burn out kunnen het gevolg zijn. Uitputting vermindert het functioneren van ons immuunsysteem waardoor we vatbaarder worden voor allerlei ziektes. (klik voor meer info over stress hier)…en dan komt hoe je stress herkent, wat stress veroorzaakt, uiterlijke gebeurtenissen, innerlijke houdingen, die stress kunne veroorzaken, hoe je stress vermindert door mindfulness.

Hoe je stress herkent:

 • Niet kunnen ontspannen
 • Slecht slapen
 • Onrust
 • Prikkelbaar
 • (Chronische)vermoeidheid
 • Slechte concentratie
 • Gevoel van “alles is te veel”

Wat stress veroorzaakt
Stress kan veroorzaakt worden door uiterlijke gebeurtenissen, maar ook door innerlijke houdingen en overtuigingen.

Uiterlijke gebeurtenissen kunnen zijn:

 • Hoge werkdruk
 • Lange werkdagen
 • ‘ onuitgesproken’ conflicten in contacten met je omgeving
 • Te weinig rust door te veel activiteiten
 • Langdurige conflictueuze relaties
 • Chronische pijn
 • Langdurige ziekte van naasten
 • Life events (geboorte, scheiding, baanverliezen, verhuizing, overlijden)

Innerlijke houdingen die stress kunnen veroorzaken:

 • Ervaren van hoge druk
 • Hoge verwachtingen aan jezelf en anderen
 • Perfectionisme
 • Aan verwachtingen van anderen willen voldoen
 • Piekeren en chronische bezorgdheid
 • Geen grenzen ervaren en kunnen stellen

Hoe je stress vermindert door Mindfulness
Mindfulness neemt stress niet weg, want die hoort bij je leven. Het geeft je wel handvatten, hoe je er anders mee om kunt gaan. Je kunt dichter bij jezelf blijven, je eigen energie beter beheren en daardoor uiteindelijk (meer bereiken), gezonder leven en beter functioneren.

Yoga

Yoga brengt je thuis in je lichaam en maakt je denken rustiger. Yoga maakt je lichaam soepeler, energieker en meer ontspannen.

Vertrekpunt voor de yogabeoefening is altijd jouw mogelijkheid op dat moment en die kan elke dag anders zijn. Vandaag voel je je misschien soepel en rustig en morgen stijver en misschien vol van gedachten en onrust. Het begint met herkenning en acceptatie van hoe het op dat moment is en van daaruit bewegen naar wat mogelijk is.

De lessen worden gegeven in een sfeer van vertrouwen, rust en betrokkenheid.

 

Saswitha yoga

De saswitha yoga is een vorm van Hatha yoga. Kenmerkend voor deze vorm van yoga is dat er veel aandacht wordt besteed aan de adem. De adem wordt als dragende kracht voor alle bewegingen en houdingen (asanas) beschouwd. De oefeningen zijn zeer specifiek en voor iedereen goed te doen. Individuele grenzen en mogelijkheden worden volledig gerespecteerd. Er zijn oefeningen die gericht zijn op souplesse en ontspanning en er zijn oefeningen die juist inspanning vragen en op kracht en stabiliteit zijn gericht. Er wordt veel aandacht besteed aan het opbouwen van een houding (asana). Bij de opbouw van alle houdingen zit ook een bewegingselement waardoor je je lichaam nog beter voelt. Saswitha yoga bevalt mij zo goed omdat het zo specifiek is, er veel aandacht aan de adem wordt besteed en ook de meer subtiele lagen van het lichaam en ons bewustzijn worden aangesproken en benoemd (chakra’s).

Wat Yoga voor jou kan betekenen

Wat Yoga voor jou kan betekenen

 • door yoga leer je je lichaam heel goed kennen waardoor je voelt en weet wat je goed doet en wat je nodig hebt
 • yoga maakt je bindweefsel elastischer en je spieren soepeler
 • soepelere spieren en gewrichten kunnen een hoop lichamelijke klachten verhelpen of verlichten zoals bijvoorbeeld rugpijn, nekpijn, hoofdpijn . Yoga kan ook je spijsvertering verbeteren.
 • door verschillende soorten oefeningen spreekt Yoga verschillende aspecten in jezelf aan zoals bijvoorbeeld kracht, soeplesse, inspanning, ontspanning,
 • Yoga brengt je in balans (rechts/links, binnen/buiten, inspanning/ontspanning, rust/activiteit)
 • je denken wordt rustiger en je kunt dieper ontspannen waardoor je kunt opladen en je uiteindelijk energieker zult voelen
 • door rust en stilte te ervaren kan je vegetatief zenuwstelsel in balans komen wat het zelfgenezend vermogen van je lichaam ondersteunt
 • je concentratievermogen neemt toe omdat je leert je aandacht te richten en je te focussen
 • je leert je adem vrij te laten stromen waardoor je meer vitaliteit en vaak ook meer blijdschap ervaart
Wat Yoga voor mij betekent

Wat Yoga voor mij betekent

Als ik yoga beoefen kom ik thuis in mezelf. Dan heb ik niet zo veel nodig om gelukkig te zijn. Dan is die ene ademhaling al een cadeau, het zingen van een vogel of het ruisen van de wind.

Yoga brengt me uit mijn hoofd en in mijn lichaam en laat me stilte ervaren.

Het gaat er voor mij niet om een superyogi te worden met een perfect soepel lichaam dat zich in de gekste bochten kan wringen. Het lichaam is maar één aspect van yoga.  De wezenlijke yogabeoefening is voor mij  hoe ik mijn leven leef, waardeer en hoe ik omga met mezelf en anderen.

En natuurlijk beoefen ik dat met veel plezier ook op de yogamat.

Compassietraining

Wat is (zelf) compassie?

(Zelf)compassie (of: mededogen) is het vermogen om ons betrokken te voelen bij pijn en lijden, zowel bij dat van onszelf als dat van anderen. De aanleg voor compassie hebben we allemaal, maar om allerlei reden is die niet altijd helemaal tot bloei gekomen. Compassie kun je door oefening wel ontwikkelen.
In onze cultuur zijn we gewend om mededogen eerder aan een ander te geven dan aan onszelf. Er is waarschijnlijk niemand zo streng en kritisch over ons als wij zelf.
De meesten van ons hebben wel de intentie om goed met onszelf en anderen om te gaan, maar in de praktijk blijkt het nogal moeilijk om dat ook daadwerkelijk te doen. Een negatief zelfbeeld en overtuigingen zoals bijvoorbeeld “ik ben toch niets waard”, “niemand houdt van mij”,“het is mijn schuld dat…”, “het zal me nooit lukken”, “goed is nooit goed genoeg” kunnen onze levensvreugde en (liefdevolle) verbondenheid met anderen soms behoorlijk in de weg zitten.
In de compassietraining leer je met liefdevolle vriendelijkheid alle delen in jezelf (en uiteindelijk ook in anderen) te bejegenen zoals je angsten, woede, verdriet, wanhoop, schuldgevoelens, schaamte en natuurlijk ook je vreugde, vertrouwen, enthousiasme en blijdschap.
Compassie beoefenen is een manier om vrede te sluiten met jezelf en dat ook door te laten werken naar je omgeving.

Voor wie

De compassietraining is een verdieping van de 8 weekse mindfulnesstraining en is bedoeld voor mensen, die

 • behoefte hebben aan verdieping van hun mindfulnessbeoefening en nader zelfonderzoek.
 • hebben ervaren dat ze baat hebben bij mindfulnessbeoefening, maar moeite hebben deze in hun leven te integreren en een milde, vriendelijke houding daarbij te ontwikkelen.
Wat compassie voor jou kan betekenen
 • Meer zelfrespect, sympathie en begrip voor je eigen tekortkomingen.
 • Gezondere omgang met je emoties door emoties met vriendelijkheid in plaats van met vijandigheid te benaderen.
 • Betere omgang met tegenslagen.
 • Minder angst voor afwijzing en om fouten te maken.
 • Meer zelfvertrouwen, optimisme en levensgeluk.
 • Meer verbondenheid met anderen en gezondere relaties.
 • Meer ontspanning en betere zelfzorg.
 • Meer in je eigen kracht komen doordat je de angstige, pijnlijke en kwetsbare kanten in jezelf liefdevol durft te aanvaarden. Daardoor kun je meer jezelf zijn met alles wat in je leeft.
Wat compassie voor mij betekent

Wat compassie voor mij betekent

De compassietraining was voor mij een grote eyeopener.
Na 25 jaar intensieve meditatie-ervaring was ik redelijk bewust van mijn eigen denk-en gevoelspatronen. Toch kwam ik een aantal zeer hardnekkige, niet behulpzame patronen in mezelf tegen, die zich herhaalden en die ik niet leek te kunnen veranderen. Deze patronen hadden hun oorsprong in ervaringen uit mijn jeugd. Bij mij was dat voornamelijk een diepgeworteld gevoel van minderwaardigheid, eenzaamheid en schuld. Pas door de Compassietraining heb ik geleerd dat deze oude gevoelens, blessures en overtuigingen wel kunnen veranderen door er met liefde en begrip naar te kijken. Daar ben ik heel blij mee en ervaar mezelf daardoor als een vrijer, lichter en blijer mens.
Compassie is voor mij een voortdurend proces en elke situatie biedt mij de kans om te oefenen.
Ik geloof dat de wereld een stuk vrediger en gezonder zou zijn als we onszelf en de ander met meer compassie tegemoet zouden treden.

Inhoud compassietraining

Inhoud compassietraining

De 8 weken durende Compassietraining is een vervolgtraining van de 8-weekse mindfulnesstraining. Er worden praktische oefeningen aangeboden worden om meer warmte, geborgenheid, acceptatie en verbondenheid met jezelf en anderen te ervaren.
De compassietraining is ontwikkeld door Erik van den Brink (psychiater) en Frits Koster (meditatieleraar) en is onder meer gebaseerd op het werk van Paul Gilbert, Christopher Germer, Tara Brach en Kristin Neff.

Naast het verder trainen van mindfulness komt o.a. het volgende aan bod:

 • Het erkennen van pijn en lijden en hoe ons brein en organisme is geëvolueerd ons te helpen overleven.
 • Inzicht in de drie centrale emotieregulatiesystemen, gericht op veiligheid, bevrediging en sociale verbondenheid.
 • Hoe de drie systemen uit balans kunnen raken door invloeden van buitenaf, maar ook van binnenuit, bv. door schaamte, zelfkritiek en “de innerlijke pestkop”.
 • Hoe mentale voorstellingen je omgang met emoties kunnen beïnvloeden en compassiebeoefening de balans kan helpen herstellen.
 • Oefenen in compassievol aandacht geven, voelen, visualiseren, spreken en handelen.

Je zult het meeste uit de training halen als je dagelijks tijd neemt om te oefenen.
Net als bij de mindfulnesscursus leer je voornamelijk door je eigen ervaring en de uitwisselingen in de groep. Uiteraard beslis je zelf wat je wilt delen en hoef je elkaars problemen niet op te lossen. Compassietraining is geen psychotherapie.

Bewezen effecten van (zelf)compassie

Bewezen effecten van (zelf)compassie

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat (zelf)compassie bevorderlijk is voor ons psychisch en lichamelijk welzijn en voor ons sociale functioneren (MacBeth & Gumley, 2012; Neff, 2012). Een groeiende hoeveelheid wetenschappelijk onderzoek toont aan dat zelfcompassie samengaat met:

 • Een grotere vaardigheid met moeilijkheden en tegenslagen om te kunnen gaan.
 • Meer zelfrespect, sympathie en begrip voor eigen tekortkomingen.
 • Minder angst om fouten te maken en minder angst voor afwijzing.
 • Een betere zelfzorg en een gezonder eetgedrag.
 • Gezondere emotieregulatie, door emoties met vriendelijkheid in plaats van met vijandigheid te benaderen.
 • Meer positieve emoties, wijsheid, levensgeluk en optimisme.
 • Meer sociale verbondenheid.
 • Gezonder functioneren van onze hersenen en neurobiologische systemen.

Beoefening van zelfcompassie is niet egocentrisch maar zorgt juist voor een gezonde relatie met onszelf en anderen

‘Sabine Stückmann is a highly competent and inspiring teacher. She has taught mindful movement within several training programs that I have organized, and her teaching was well received by our trainees. Her own extensive background in Zen meditation, Body Mind Centering, expressive movement and as a teacher of Mindfulness-Based Stress Reduction allows her to access a well of experience rarely found in the field. Her professional competence as a physiotherapist and an osteopath allows her to students to truly experience anatomy and the body-mind connection in a creative and profound way. She combines a playfulness and intensity that balance each other perfectly. Her passion for mindful movement is contagious. I hope many people will have the opportunity to study with her and touch a deep level of intimacy with their body-mind.

Dr. Linda Lehrhaupt

Execute director Institute for Mindfulness Based Approaches (IMA)

‘Wat ik bijzonder vind aan de mindfulness training is dat ik door de oefeningen te doen vanzelf het inzicht kreeg dat het tijd werd om dingen te veranderen in mijn leven. En daar heb ik nooit spijt van gehad!

Sabine heeft dit alles op een zeer vertrouwde en prettige manier begeleid.’

Rosa

38 jaar

‘Sabine is een vakkundige trainer die de dingen op een vrolijke en luchtige manier weet over te brengen. Je voelt je bij haar direct op je gemak.’

Aranka

36 jaar

‘Sabine kan ook moeilijke onderwerpen op een lichte en heldere manier overbrengen. Dat was fijn. Veel geleerd over mezelf en dat met plezier!’

Bert

48 jaar

‘Ik heb in de achtweekse cursus geleerd beter mijn grenzen te voelen en aan te geven. Zowel op mijn werk als ook thuis. Daardoor voel ik mij weer gelukkiger.’

Janneke

44 jaar

‘Oprecht, enthousiast en met veel kennis over het lichaam en het leven, Sabine is een inspirerende leermeester.’

Jeanette

49 jaar

As a long time practitioner of meditation, Sabine has developed a capacity to be present to what is with an open heart and a joyful compassion. She can guide people to experience the fullness of each moment and therefore discover and reveal their own potential of love and compassion, Genno Roshi, Zen teacher

Genno Roshi

74 jaar

‘Na de mindfulnesstraining heb ik een rugzak vol met gereedschap om bewuster in mijn leven te staan. En nu wil ik in mijn leven verder oefenen hoe ik dat gereedschap kan gebruiken.’

Martijn

50 jaar